می خواهیم در اندروید اطلاعات رو از سرور به صورت Lazy Loading یا Load More درRecyclerView نمایش دهیم

به این شکل که با هر بار درخواست ده یا بیست یا n تا آیتم رو نمایش بدیم که این عمل رو Load More می نامن

بخش های Adaper و درخواست به وب سرویس رو توضیح نمی دم چون بحثی جداست
کار به این شکله :
– تعیین گام و فاصله ( در درخواست سمت سرور تعیین می شه ده تای اول یا ده تای دوم یا ده تا سوم رو برای نمایش به شکل Load More نیاز داریم)
– با اسکرول شدن و رسیدن به آخرین آیتم RecyclerView سری جدید رو به صورت Load More درخواست می کنیم
* تا پاسخگویی از سرور یا Local DB درخواست جدیدی نمی فرستیم

در نهایت برای فراخوانی اولیه Load More :

یک نظر ارسال کنید